КОНТАКТ

ТВ Спектра   с.Лабуништа

Телефони: 046/792-006,  046/550-701,  046/550-550

Мобилни: 071/220-101, 071/220-102, 071/220-103, 071/220-104

Факс:  046 / 792-006

E-Mail: spektraplus@gmail.com


Или контактирајте не со помош на следниов формулар.