ЈКП Хигиена со соопштение до месното население на Лабуништа

Четврток, 13 Сеп 2018 | Прочитано 2,632 пати.

Му се соопштува на месното население Лабуништа дека во период од еден месец односно од 01.09. до 30.09.2018 год. се забранува секаква злоупотреба на вода од селската водоводна мрежа.


Злоупотребата се однесува на миење на дворови и патишта како и вадење на ниви, вртишта, паркови и слична злоупотреба. Во случај на непридржување на оваа забрана од несовесни лица ќе се покренуваат кривични постапки пред надлежни органи односно пред општинскиот суд во Струга.


Ве молиме сериозно да се свати оваа забрана заради редовно снабдување со вода за да не би дошло до несакани последици од покренување на постапки. Со почит ЈКП - Хигиена - Лабуништа...

[назад]
loading...
Коментари