Пензионерското друштво од Струга интензивно се подготвува за 17 – та регионална ревија на песни, музика и игри

Среда, 17 Апр 2019 | Прочитано 1,182 пати.

Сообразно на ваквата тенденција, претседателот на активот на пензионерки, Елисавета Лазареска, заедно со претседателот на ново формираната комисија за култура  Луба Јованоска, го одредија терминот за проби-секој четврток во седмицата во попладневните часови, организираат работни средби со кандидатите за учество на регионалната ревија при што беа обновени пејачката и фолклорната група кои ги започнаа подготовките за настапот со стручна помош од професорот по музика Стојче Дејкоски.  На средбите редовно присуствува и претседталот на Здружението Милорад Трпоски, кој секогаш им стои на располагање.


Текст и фото: Стојан Кукунешпски

[назад]
loading...
Коментари