Почнаa работите за изградба на водоводна линија во долна зона во село Радолишта

Вторник, 11 Сеп 2018 | Прочитано 1,867 пати.

Денес, Градоначачник на Општина Струга г. Рамис Мерко беше на терен заедно со директор на МЈП Проаква Струга г. Јетон Шаќири, внимателно ја следеа работите за изградба на водоводна линија во долна зона во село Радолишта. Овој проект е заедничка инвестиција на Општина Струга и Бирото за регионален развој на Р.Македонија .


Со оваа активност се планира дел од с.Радолишта да добие нова водоводна линија во должина од 1.000м. Планирано е градежните работи кој започнаа денес да завршат до крајот на месец септември.


Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга


-------------------------------------------------------------------------


Filluan punimet për ujësjellësin nê pjesën e poshtme të f. Ladorishtë


Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko sëbashku me drejtorin e NPN Proaqua z. Jeton Shaqiri sot ishin në teren dhe ndoqën nga afër nisjen e punimeve për ujësjellësin në pjesën e poshtme të f. Ladorishtë. Ky projekt është investim i përbashkët i Komunës së Strugës dhe Byrosë për zhvillim rajonal të R. së Maqedonisë.


Me këtë aktivitet planifikohet që një pjesë e f. Ladorisht të fitojë linjë të re për ujësjellës në gjatësi prej 1.000m. Është planifikuar që punët e ndërtimit të cilat filluan sot të përfundojnë deri në fund të këtij muaji.Zyra për marrëdhënie me publikun, 
Komuna e Strugës


[назад]
loading...
Коментари