Претставници од Зелената партија на Република Австрија во посета на Општина Струга

Петок, 19 Апр 2019 | Прочитано 379 пати.

Денес, во просториите на Општина Струга, градоначалникот на Општина Струга заедно со шефот на кабинетот одржаа средба со претставници на австриската Зелена партија.


Средбата беше главно од информативен карактер, се дискутираше за еколошките проблеми како и за улогата на општината како институција, за заштита на животната средина и природните богатства на Струга.


Преставниците на Зелената партија рекоа дека Струга им оставила добар впечаток и се надеват дека во иднина ќе имат можност да ја посетат повторно и да соработуваат со Општина Струга .


Канцеларија за односи со јавноста,
             Општина Струга


----------------------------------------------------


Përfqësues nga Partia e Gjelbërt e Austrisë vizitojnë Komunën e Strugës


Sot,në hapësirat e Komunës së Strugës u zhvillua takim mes kryetarit të Komunës së Strugës , shefit të kabinetit dhe përfaqësuesëve të Partisë së Gjelbërt të Austrisë.


Mbledhja kryesisht kishte karakter informativ ku u diskutua rreth çështjes ekologjike dhe rolin e komunës si institucion, në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe pasurive natyrore që ka Struga si qytet.


Përfaqësuesit e Partisë së Gjelbërt u shprehën se Struga me të vërtetë u kishte lënë mbresa të mira dhe se shpresonin ta vizitonin si dhe të bashkëpunonin me Komunën e Strugës në të ardhmen.


Zyra për marrëdhënie me publikun,
           Komuna e Strugës


 

[назад]
loading...
Коментари